Çevre Politikamız

nature
Çevre Politikamız

Tüm çalışmalarımızda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, çevresel koruma bilincinin ve insan sağlığının ön planda tutmak ve sorumlu vatandaşlık davranışını sergilemek.

Faaliyetlerimizden doğabilecek tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi veya hafifletilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak.

Doğal kaynakların en etkili şekilde kullanılarak çevrenin korunmasını sağlamak.

Çevreyi gözetecek ve çevre kirliliğini önleyecek, uygulanabilir önlemler almak.

Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek.

Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak.

Doğa değerlerinin korumak ve tüm çevre politikamızın sürdürülebilirliğinin sağlamak.